HP

#Field Management
#Field Force

De opdracht

HP is een van de oudste klanten van Hamilton Bright. Hamilton Bright stuurt hoogwaardig personeel bij HP in diverse functies aan. allen gericht op Retail. De focus ligt enerzijds op het structureel optimaliseren van de presentatie van HP in het online en offline Retail landschap. Anderzijds is deze Field Force verantwoordelijk voor het behalen van sales doelstellingen.  Aansluitend worden belangrijke relaties opgebouwd en onderhouden en worden er instore trainingen gegeven.

De doelstelling

De doelstelling

De doelstellingen voor de teamleden zijn individueel. Deze liggen voor instore zowel op het behalen van KPI’s voor training/presentatie. Voor Accountmanagement ligt de nadruk met name op het gebied van sales targets. De medewerkers die zich focussen op marketing hebben marketingdoelstellingen.

Onze aanpak

Door steeds gekwalificeerd personeel te werven en deze verder te ontwikkelen door middel van  training en coaching wordt een continue hoogwaardige Field Force gegarandeerd. Voor alle medewerkers is een aparte Learning Journey samengesteld, toegespitst op de rol de hij/zij vervult. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. Middels brown paper sessies wordt de kennis verdiept en verbreed. Er bestaat een nauwe en efficiënte samenwerking tussen Hamilton Bright, HP en de partners van HP.

Het resultaat

Het resultaat van onze opvolging is een zeer prettige, open, langdurige en constructieve samenwerking met onze partner HP. Hamiton Bright en HP zijn al meer dan vijftien jaar elkaars partners. Dit is in 2017 wederom bevestigd met het tekenen van een meerjarig contract.