LEIFHEIT AG

#RetailServicePartner
#Controle
#Blokker

De opdracht

Leifheit AG heeft Retail Service Partner benaderd om een landelijke folderpromotie te controleren op de winkelvloer bij Blokker. Men wilde graag weten of deze promotie aanwezig was in de vestiging en of deze zichtbaar was voor de consument.

De doelstelling

De doelstelling

Leifheit AG had duidelijke vragen die beantwoord dienden te worden en wij hebben aangegeven welke additionele marktinformatie wij nog kunnen genereren tijdens deze controlebezoeken.

Onze aanpak

Wij hebben vervolgens in overleg met de opdrachtgever bepaald hoe wij deze opdracht het beste kunnen aanvliegen om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de situatie. Hierin is natuurlijk budget een belangrijke pijler. Er is een voorstel uitgewerkt om in twee afzonderlijke periodes een controlebezoek uit te voeren bij honderd geselecteerde vestigingen in Nederland, verdeeld over de twaalf provincies.

Uiteindelijk hebben wij een rapportage opgesteld met beschikbaarheids-, locatie- en presentatievragen onderbouwd met foto’s. Hierbij had Leifheit AG real-time inzicht in de bezoeken die wij uitvoerden. Dit zorgde ervoor dat wij tussentijds nog aanpassingen hebben kunnen doorvoeren vanwege aandachtspunten die wij constateerden op de winkelvloer.

Tweemaal hebben wij in één week tijd honderd Blokker vestigingen verspreid over het hele land bezocht, en onze bevindingen gerapporteerd. Hierbij was het belangrijk om naast de controle van de promotie een beeld te krijgen van de reguliere schappen in de vestiging. Door meerdere foto’s per schap en promotie te maken en toe te voegen in de rapportage ontstond zo een duidelijk beeld.

Het resultaat

Naar tevredenheid van Leifheit AG hebben wij de tweehonderd bezoeken uitgevoerd, waarbij wij tussentijds nog enkele vragen hebben kunnen aanpassen. De informatie die Leifheit AG op deze manier genereerde zorgde voor een duidelijk beeld van zowel de executie van de promotie als de staat van het reguliere schap in tweehonderd Blokker-vestigingen.

Deze informatie heeft Leifheit AG een schat aan informatie gegeven over de meerwaarde van promoties en een duidelijk beeld van de positionering van hun merk binnen Blokker.