BLOG: HET BEGINT BIJ AANDACHT - Hamilton Bright

BLOG: HET BEGINT BIJ AANDACHT

Door Egon Diekstra, CEO Hamilton Bright

Je komt het zo verschrikkelijk veel tegen op de werkvloeren bij bedrijven; Frustratie over het management. Het is vaak een hoofdonderwerp tussen collega’s. Lekker afgeven op de leiding, omdat er reden voor is. De basismotivatie is in de meeste gevallen een gebrek aan aandacht. Gewoon niet spreken met je medewerkers… zo dom. De gevolgen zijn namelijk enorm. Vooral het hogere management binnen grotere bedrijven maakt zich hier regelmatig schuldig aan.

Uit een studie van Cambridge University (Australië) uit 2011 blijkt dat het stressniveau onder de medewerkers behoorlijk stijgt als het management geen aandacht geeft. Andersom daalt de stress enorm als het management haar taak serieus neemt: ervoor zorgen dat medewerkers zich lekker voelen en daarmee dus productief zijn. Als het management zich alleen bezighoudt met de cijfers van het bedrijf, dan verwaarloos je dus je medewerkers. Het is beide van belang.

Uit een andere studie, gedaan door onderzoekers uit Londen in hetzelfde jaar, blijkt dat medewerkers die geen aandacht krijgen van hun manager eerder lijden aan hartfalen. Als je het gevoel hebt dat je heel hard moet werken, maar geen erkenning krijgt van het bedrijf dan kan dat zelfs fatale gevolgen hebben.

En uit weer een ander Amerikaans onderzoek uit 2013 over de sfeer op de werkvloer blijkt dat 40% niets met het bedrijf heeft waar hij of zij werkt als er geen aandacht aan hem of haar wordt besteed. Als de medewerker alleen maar kritische opmerkingen krijgt is dit percentage lager (22%). Dan is er in ieder geval betrokkenheid.  Slechts 1% van de medewerkers heeft niets met het bedrijf waar hij of zij werkt als er management is dat zorgt voor haar mensen.

Als je deze getallen leest is het natuurlijk absurd dat er helaas nog talloze voorbeelden zijn van leidinggevenden die vooral bezig zijn met hun eigen carrière. Aandacht geeft een gevoel van veiligheid; het gevoel dat er om je gegeven wordt en je ertoe doet binnen het bedrijf. In kleinere bedrijven is dit vaak minder moeilijk. Daar kom je iedereen altijd tegen en zijn er minder procedures noodzakelijk om het bedrijf goed te laten functioneren. Je bent meer van elkaar afhankelijk en dat is vaak goed voor de verstandhouding.

En als er intern geen frustraties zijn, gaat de energie naar het verder verbeteren van het bedrijf. Iemand die gelukkig is in zijn of haar werk heeft ook een positieve uitstraling op de collega’s. Dat geeft een vliegwiel effect, waarin medewerkers veel productiever worden en meer zaken gedaan krijgen. Dat levert pas echt wat op!

Alle voorgaande blogs zijn terug te lezen in het boek ‘Kwaliteit is geen toeval‘.